Familieopstellingen

>> Tijdelijke aanname stop 1 op 1 begeleiding nieuwe cliënten <<
Graag verwijs ik je door naar collega Maaike van Dalen: www.maaikevandalenbegeleiding.nl

Volgens Bert Hellinger, de grondlegger van de systemische psychotherapie, ligt aan ieder familiesysteem een oorspronkelijke ordening ten grondslag.
Nu kent elke familie zijn tragiek, zijn noodlot en zijn voorvallen, die deze ordening verstoren en die onherroepelijk een stempel drukken op het gedrag en het geluk van één of meerdere familieleden. Dit gebeurt vooral dan wanneer er niet op een gepaste wijze om een persoon getreurd is of wanneer iemands noodlot niet of niet voldoende gerespecteerd werd.

“ Alleen de waarheid heeft kracht 

– Bert Hellinger –

Tragiek vele gezichten, maar er is een aantal gebeurtenissen, die het geluk binnen een familie zeer nadrukkelijk kunnen verstoren. Te noemen zijn:

 • het vroegtijdig overlijden van één van de ouders of grootouders
 • echtscheiding
 • tragische ongevallen, waarbij een familielid om het leven is gekomen
 • miskraam of abortus
 • één van de familieleden is in de rol van het zwarte schaap gedrukt
 • de moeder overlijdt in het kraambed
 • Een verloofde werd niet als levenspartner genomen
 • buitenechtelijke kinderen worden verzwegen
 • zelfdoding
 • uitbuiting

De ervaring leert, dat er binnen een familiegroep, onbewust, de behoefte bestaat om geleden onrecht uit te balanceren. Dat betekent, dat dit lijden in latere generaties door iemand nog eens herhaald wordt, in een poging om het leed ‘in orde’ te brengen. Deze loyaliteit wordt zeer regelmatig aangetroffen bij kinderen of kleinkinderen, die zich zeer sterk verbonden weten met het noodlot van één van de familieleden. Dit is een soort systemische herhalingsdrang, en dit kan zich, indien onopgelost, generaties lang blijven herhalen.
Op deze manier raken mensen verstrikt in andermans noodlot en de consequentie is, dat er een onvermogen ontstaat om het leven te nemen zoals het is.
De gevolgen worden zichtbaar in klachten op zowel psychisch als lichamelijk niveau. Via de systemische familieopstelling kunnen deze, vaak diepliggende en meestal ongeweten, verstoringen aan het licht gebracht worden.

Methode
In de praktijk gaan we samen ‘kijken’ of we de oorsprong kunnen vinden van je hulpvraag, of in elk geval een stap kunnen zetten in de goede richting. Alleen al meer helderheid krijgen in de richting van de oorzaak, of bijvoorbeeld inzichtelijk krijgen dat een bepaalde overtuiging uit het systeem van herkomst komt, i.p.v. dat het een persoonlijke overtuiging is, is al erg helpend.

Naast de reguliere methode van systemisch werk, maak ik soms ook gebruik van ‘Het wiel van de vier richtingen’. Een methodiek uit het Sjamanisme.

Veelal werken we met een intakeformulier als basis, maar dat hoeft niet.

Het is geen noodzakelijkheid om je verleden te weten om toch dichterbij een oplossing te komen. Een opstelling zal het ons laten zien.

Toepassing
Opstellingen met of zonder gebruik te maken van het wiel helpen ons om oplossingswegen te vinden voor problemen met:

 • Relaties
 • ouders en kinderen
 • gezondheid, lichamelijk en geestelijk
 • verslavingen
 • geld, schulden e.d.
 • beroep
 • Algemenere vraagstukken (bijvoorbeeld welke keuzes te maken)
 • Doorbreken van patronen
 • Oriëntatie op nieuw werk of bijvoorbeeld een nieuw huis
 • Onderzoeken en aanspreken van je kwaliteiten
 • Wat is de eerst volgende te zetten stap
 • Waar sta ik op het wiel met een betreffende kwestie
 • Wat staat er tussen mij in het hier en nu en mijn essentie in

Voel je welkom om contact op te nemen, dan kijken we samen of deze vorm van werken iets voor je is.