Aansprakelijkheid, betalingen, privacyverklaring, cookiebeleid en disclaimer

Aansprakelijkheid

  • Deelname aan de activiteiten van Margreet Zant geschiedt op eigen risico. Respecteer je grenzen en forceer niets. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk.
  • Deelname aan Yoga op ’t Wad georganiseerd door Margreet Zant geschiedt op eigen risico. Dit geldt voor de duur van de gehele trip: op/af de boot, vervoer boot, vertoeven op de zandplaat.
  • Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts.
  • Overleg in geval van gezondheidsklachten met de arts of deelname aan betreffende activiteit raadzaam is.
  • Informeer de docent voor aanvang van de les over eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, menstruatie, spier- of gewrichtsklachten, operatie etc.). Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven, die van belang zijn.
  • Ben je zwanger, neem dan vóór je komt naar een les even contact met me op.
  • Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
  • Volg de aanwijzing van de docent op en vraag wanneer iets niet duidelijk is.
  • Margreet Zant is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na een les, workshop of dagtocht is ontstaan.

Betalingen

Reeds betaalde lessen worden niet gerestitueerd, wel zijn uitzonderingen hierop bespreekbaar (bijv. bij langdurige ziekte).

Yoga op ’t Wad & Workshops
Afzegging binnen 48 uur voor aanvang: het volledige bedrag moet worden voldaan.
Afzegging tussen 48 uur – 7 dagen voor aanvang: 50% van het volledige bedrag moet worden voldaan.

Yoga op ’t Wad
Indien de weersomstandigheden niet hebben toegelaten om uit te varen en in een herkansing is het niet mogelijk mee te gaan, dan ontvang je een cadeaubon met een geldigheidsduur van 1 jaar, of, in overleg ontvang je het bedrag terug.

Website
Mijn website-adres is: https://www.margreetzant.nl
Let er bij het bezoeken van onze site op dat er https:// vóór www.margreetzant.nl staat in de adresbalk.
Daarmee bent u er van verzekerd dat de informatie die u ziet en die u met ons deelt via een beveiligde verbinding wordt verstuurd.

Privacybeleid
Uw privacy is voor Margreet Zant erg belangrijk. Wij vertellen u graag hoe wij omgaan met alle gegevens die we verzamelen en ontvangen via de website. Margreet Zant zorgt ervoor dat persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. We zorgen er ook voor dat we alleen persoonsgegevens verzamelen voor datgene wat echt nodig is. Tevens zullen wij nooit uw persoonsgegevens zonder uw toestemming verstrekken aan derden.

Gebruik van persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan onze website laat u bepaalde gegevens achter, dit kunnen soms persoonsgegevens zijn. Denk hierbij aan het invullen van het contactformulier en het reageren op berichten in de website. Wij bewaren en gebruiken alleen persoonsgegevens die door u aan ons worden verstrekt.

Contactformulier of inschrijfformulier
Bij het invullen van een contactformulier of inschrijfformulier (digitaal of op papier) worden alle of meerdere van de volgende gegevens van u gevraagd:
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Onderwerp
Bericht
Telefoonnummer

Daarnaast worden, indien het gaat om een digitaal formulier, gegevens over de gebruikte browser het operating systeem en het ip-adres meegegeven. De persoonsgegevens worden door ons alleen gebruikt voor het verwerken van uw contact of inschrijvingsverzoek. De technische gegevens gebruiken wij alleen indien er technische problemen met het versturen van het contactformulier zijn.

Ten behoeve van het boeken van Yogalessen maakt Margreet Zant gebruik van de webservice Momoyoga. Middels het inschrijfformulier geeft u toestemming een aantal van uw gegevens te gebruiken voor de genoemde webservice. Uw gegevens zijn niet zichtbaar voor derden. Enkel Margreet Zant en Momoyoga kunnen uw gegevens inzien en deze gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de volgende praktische doeleinden: boeken lessenkaart, boeken en annuleren lessen, betaling lessen.
De gegevens die worden opgenomen zijn: voornaam, achternaam, email-adres en telefoonnummer.
Zie voor het privacy beleid van Momoyoga de website van Momoyoga.

Beveiliging
Margreet Zant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en zorgt voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@margreetzant.nl

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Dit kunt u zien aan zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijden contact met ons opnemen via de mail: info@margreetzant.nl

Websites van derden
In onze website kunnen links naar externe websites opgenomen zijn. Margreet Zant kan niet garanderen dat de websites van derden op een veilige of betrouwbare manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om bij deze websites navraag of onderzoek te doen hoe zij met het verwerken van persoonsgegevens omgaan.

Zie voor het privacy beleid van Momoyoga de website van Momoyoga.
Zie voor het privacy beleid van Facebook de website van Facebook.
Zie voor het privacy beleid van Youtube de website van Youtube.
Zie voor het privacy beleid van Google de website van Google.

Google
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt.

Wij hebben geen invloed op de manier waarop Google en sociale netwerkaanbieders, zoals Facebook, omgaan met de verzamelde gegevens. Echter zijn deze aanbieders aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van de verzamelde gegevens.

U kunt de Google Analytics opt-out plugin installeren om te zorgen dat uw surfgedrag niet worden bijgehouden door Google Analytics. Deze plugin is beschikbaar voor alle veelgebruikte browsers.

Cookies
Wij maken op deze website geen gebruik van cookies. Facebook en Youtube maken (mogelijk) wel gebruik van cookies, waardoor trekking via Margreet Zant niet uit te sluiten is a.g.v. de links naar Facebook en Youtube op respectievelijk de contactpagina en locatiepagina.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring en in ons privacy beleid en onze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer
Het samenstellen, onderhouden en de ontwikkeling van deze website wordt met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. De informatie op deze website is grotendeels bedoeld als informerend van aard. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee informatie geplaatst wordt, kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op een van de pagina’s van deze website terecht gekomen is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie op deze website. Margreet Zant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade, van welke aard ook, vanwege de aangeboden informatie op deze website. De informatie op deze website kan op ieder moment door Margreet Zant gewijzigd worden.